Firma M.A.M realizuje projekt B2B 

 

Projekt nosi tytuł "Wdrożenie handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym" i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

 

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

 Data: 01.05.2012

 


OGŁOSZENIE


Firma P.P.U.H „M.A.M” Marek Wróblewski informuje o rozpoczętym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru dostawcy handlowego systemu B2B z modułami zarządzania składem konsygnacyjnym, mający na celu automatyzację procesów biznesowych pomiędzy firmą M.A.M a partnerami biznesowymi, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Pobierz:

- ogłoszenie system B2B – wersja PDF

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

  Data: 02.05.2012

 


OGŁOSZENIE


Firma P.P.U.H „M.A.M” Marek Wróblewski informuje o rozpoczętym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru oferty na wykonanie szczegóowej analizy przedwdrożeniowej, zaprojektowanie struktury bazy danych systemu B2B i asysta wdrożeniowa przy budowie serwera bazy danych do handlowego systemu B2B, mającego na celu automatyzacją procesów biznesowych pomiędzy firmą M.A.M a partnerami biznesowymi, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Pobierz:

- ogłoszenie Analiza Przedwdrożeniowa – wersja PDF

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 Data: 02.05.2012


Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pt. "Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

firma M.A.M. Marek Wróblewski zaprasza do składania ofert na dostawę Centrum Tokarskiego CNC oraz do skontaktowania się z firmą MAM w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących zamówienia.

Pobierz:

- Zapytanie ofertowe – wersja PDF

  Data: 25.11.2013


W dniu 22.04.2014r. firma PPUH MAM Marek Wróblewski, podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym."

w ramach Osi Priorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 775 877,85 PLN,

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:268 087,87 PLN,

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 47 309,63 PLN,

Celem projektu jest zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy "MAM" Marek Wróblewski, a przez to stworzenie warunków wzrostu jej konkurencyjności na rynku krajowym, ulepszenie produktów, zwiększenie zatrudnienia oraz obniżenie kosztów produkcyjnych.

Instytucję zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie http://www.umwp.podkarpackie.pl oraz  www.rpo.podkarpackie.pl)

 

Projekt pn. "Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym" wspófinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.  Data: 22.04.2014


W dniu 10.11.2014r. firma PPUH MAM Marek Wróblewski, podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy MAM poprzez zakup wspłrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC"

w ramach Osi Priorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu : 492 000,00 PLN,

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 170 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa : 30 000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy "MAM" Marek Wróblewski, a przez to stworzenie warunków wzrostu jej konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym, ulepszenie produktów, zwiększenie zatrudnienia oraz obniżenie kosztów produkcyjnych.

Instytucją zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie http://www.umwp.podkarpackie.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl).

Projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy MAM poprzez zakup wspórzędnościowej maszyny pomiarowej CNC" wspłfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 

  Data: 10.11.2014


 

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pt. "Wzrost konkurencyjnosci firmy M.A.M. poprzez zakup wspórzednościowej maszyny pomiarowej CNC." wspófinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

firma M.A.M. Marek Wróblewski zaprasza do składania ofert na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC oraz do skontaktowania się z firmą MAM w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących zamówienia.

Pobierz:

- zapytanie ofertowe - wersja PDF