Regulamin serwisu mam.rzeszow.pl

I. Informacje ogólne

Here is the rule 1 content

II. Ochrona danych osobowych

Here is the rule 2 content

III. Ceny

Here is the rule 3 content

IV. Zamówienia

V. Dostawa

VI. Sposoby płatności

VII. Zwrot produktu przez konsumenta

VIII. Procedura reklamacji

IX. Usługi specjalne wykonywane "na życzenie Klienta".

X. Postanowienia końcowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek

przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub kurierem). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: MAM Rzeszów


Ja/My(*) …........................................................................... niniejszym informuję/informujemy
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów/umowy dostawy następujących produktu/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących produktu/o świadczenie następującej usługi …........................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy /data odbioru …..............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ….................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ….................................................................................................................

Data......................................... Podpis konsumenta(-ów) …...........................................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)