PROJEKTY UNIJNE

HURTOWNIA NARZĘDZI "MAM" Rzeszów

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pt. "Wzrost konkurencyjnosci firmy M.A.M. poprzez zakup wspórzednościowej maszyny pomiarowej CNC." wspófinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. firma M.A.M. Marek Wróblewski zaprasza do składania ofert na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC oraz do skontaktowania się z firmą MAM w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących zamówienia.

Pobierz:

Zapytanie ofertowe - wersja PDF

Data: 10.11.2014

W dniu 10.11.2014r. firma PPUH MAM Marek Wróblewski, podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy MAM poprzez zakup wspłrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC" w ramach Osi Priorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu : 492 000,00 PLN,

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 170 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 30 000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy "MAM" Marek Wróblewski, a przez to stworzenie warunków wzrostu jej konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym, ulepszenie produktów, zwiększenie zatrudnienia oraz obniżenie kosztów produkcyjnych.
Instytucją zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie http://www.umwp.podkarpackie.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl).

Projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy MAM poprzez zakup wspórzędnościowej maszyny pomiarowej CNC" wspłfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Data: 22.04.2014

W dniu 22.04.2014r. firma PPUH MAM Marek Wróblewski, podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym." w ramach Osi Priorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 775 877,85 PLN,
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 268 087,87 PLN,
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 47 309,63 PLN

Celem projektu jest zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy "MAM" Marek Wróblewski, a przez to stworzenie warunków wzrostu jej konkurencyjności na rynku krajowym, ulepszenie produktów, zwiększenie zatrudnienia oraz obniżenie kosztów produkcyjnych.
Instytucję zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie http://www.umwp.podkarpackie.pl oraz  www.rpo.podkarpackie.pl)

Projekt pn. "Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym" wspófinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pt. "Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Firma M.A.M. Marek Wróblewski zaprasza do składania ofert na dostawę Centrum Tokarskiego CNC oraz do skontaktowania się z firmą MAM w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących zamówienia.

Pobierz:

Zapytanie ofertowe - wersja PDF