SZAFY WYDAJĄCE

"MAM" Rzeszów

Szafa wydająca VestMAM.

Jedno z najnowocześniejszych dostępnych na rynku rozwiązań z zakresu zautomatyzowanego magazynowania, oraz pełnej kontroli dostępu i zużycia narzędzi, sprzętu i urządzeń.  

Szafa zapewnia 100% kontroli nad magazynem. Dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu urządzenie dostarcza szczegółowe informacje o pobraniach, stanach magazynowych i zapotrzebowaniach.  

Dzięki swojej konstrukcji urządzenie zapewnia całkowite bezpieczeństwo przechowywanych wewnątrz produktów.   

Maszyna jest w pełni zautomatyzowana, operator loguje się do urządzenia, i wybiera na ekranie jaką operację chce przeprowadzić.  

Osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie ma dostęp do uzupełnienia stanu szafy, a przełożeni mogą wprowadzać zmiany w kategorii użytkownicy.  

Szafa  VestMAM umożliwia:

  • Bardzo znaczące ograniczenie zużycia narzędzi i sprzętu sięgające nierzadko nawet 80%
  • Kompletną kontrolę nad wydawaniem narzędzi i osobami je pobierającymi
  • Bezpośrednią komunikację z osobami odpowiedzialnymi za zarządzaniem stanem magazynowym i z działem zakupów
  • Bezpośrednią komunikację z działem księgowości i zdalne fakturowanie
  • Komunikację z dostawcami narzędzi, i zdalne wystawianie zapotrzebowani
  • Ograniczenie obowiązków osób zajmujących się zaopatrzeniem i magazynem, ze względu na autonomiczność maszyny  

G25

Opis w przygotowaniu...

PFERD VSM

Opis w przygotowaniu...

NORTON

Opis w przygotowaniu...